Hvorfor velge Nice?

Nice-systemet inneholder all funksjonalitet som kreves for å drive en moderne og omfattende forsikringsvirksomhet. Systemet har over lang tid og i mange ulike forsikringsvirksomheter i flere land bevist sin robusthet og fleksibilitet.

Hvorfor velge Nice?

Nice-systemets arkitektur, tilpasningsdyktighet og driftssikkerhet gjør at det benyttes av så vel små som store forsikringsvirksomheter.

Kunde- og forsikringsadministrasjon

Nice-systemet samler hele kundens engasjement fra tilbud til gyldige avtaler, skader, økonomiske transaksjoner og annullasjoner. Det er rik funksjonalitet for å administrere og vedlikeholde kundeforholdet. Nice-systemet administrerer provisjonsavtaler og provisjonsavregning til samarbeidspartnere.

Web-grensesnitt og integrasjoner – Valgfrihet for fremtiden

Nice-systemet har et web-basert brukergrensesnitt og web services for integrasjon til portaler og andre eksterne koblinger. Nice-systemets tjenesteorienterte arkitektur gir åpenhet og valgfrihet for fremtiden.

Forsikringsprodukter og tariffer

Nice-systemets tabellbaserte produktarkitektur håndterer alle risikobaserte forsikringsprodukter og tilhørende tariffer.

Arbeidsflytsystem - automatiserte fornyelser

Nice-systemets dagbok/arbeidsflytsystem styrer automatiserte prosesser som fornyelser, fakturering, utstedelse av forsikringsdokumenter samt oppfølgingsaktiviteter og påminnelser.

Skadebehandling

Nice-systemets skadefunksjonalitet er integrert med kunde- og forsikringsnivået i systemet, og informasjon overføres automatisk til skadesaken. Det gjøres gyldighetskontroller mot forsikring og dekningsomfang på skadedato.

Kunder kan melde skader på web, og skadebehandlingsaktiviteter følges opp via Nice-systemets arbeidsflytsystem.

Økonomistyring og rapportering

Nice-systemet samler alle økonomiske transaksjoner fra forsikrings- og skadebehandling i systemets egen partnerreskontro.

Nice-systemet dekker aktuelle betalingsmetoder i Norge, Sverige og Danmark.

Nice-systemets standardrapporter for kunde-, forsikrings- og skadedata gir god styring av forsikringsporteføljen. Eksterne rapporterings- og analyseverktøy kan knyttes til Nice-databasen.

Standardbrev og elektronisk arkiv

Standardbrevfunksjonalitet gir enkel og effektiv tilgang til ferdigdefinerte standardbrev.

Nice-systemet kan integreres med elektronisk arkiv for arkivering av utgående og inngående kundekommunikasjon.

Sikkerhet og historisering – Behandling av personopplysninger

Nice-systemet hindrer at uautoriserte brukere får tilgang til systemet eller personopplysninger.

Alle aktiviteter på kunder og forsikringer blir automatisk logget og historisert med tidspunkt og bruker.

Teknologisk plattform

Nice-systemet er utviklet på Microsoft .NET-plattformen.

Kontakta oss

Vi har siden 1987 levert systemløsninger og vært en partner til skandinaviske forsikringsvirksomheter. Vårt mål er å bidra til at våre kunder alltid er konkurransedyktige.

Frode Kongsrud, Daglig leder
+47 901 51 730
Send e-post